Arama

 

Buradan Bilgi Bankası sitemizi arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Belirli bir makaleyi bulmak için KB makale numarası biçimini kullanın(ex. KB-1)

Makale numarası: Makale numarası: kb-51
Q. Plesk Hatasi : Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

A. Plesk 9.x ve ?zerinde windows 2008 server kullanan ve ISS 7 ?zeri kullan?yorsan?z Hatan?n ??z?m? i?in . ?ncelikli olarak %plesk_dir%etcDiskSecurity yolundaki disksecurity.xml dosyas?n? notepad ile a??yoruz. Sonra dosyan?n i?ine "<"Entry AccounType="1" Account="Psacln" Path="C:Windowsassembly" AceFlags="FilesOnly" AccessMask="Read" EntryFlags="0x0" /">" "<"Entry AccounType="1" Account="Psacln" Path="C:windowsMicrosoft.NET" AceFlags="FilesOnly" AccessMask="Read" EntryFlags="0x0" /">" not : "<" ve ">" i?aretinin ba??ndaki ve sonundaki " i?aretlerini kald?r?n?z. yukar?daki sat?rlar? ekleyerek kay?t ediyoruz. Kay?t i?lemi tamamland?ktan sonra ba?lattan ?al??t?r alan?n?a gelerek "%plesk_bin%applysecurity" --apply komutunu ?al??t?r?yoruz. Bu i?lem sunucu yo?unlu?una g?re bir ka? dakika alabilir. Komut tamamland?ktan sonra IIS 7. yi restart etmemiz gerekmektedir. Bu a?amadan sonra Asp.net siteleriniz hatas?z ?al??acakt?r.
Bu sayfa görüntülendi 3077 Zamanlar

Bu kategorideki diğer sorular Bu kategorideki diğer sorular
1. Plesk Panelde Veritabani Onarma Islemi (inceledi 2412 times)
2. Destek hizmeti ?cretlimidir. ? (inceledi 2327 times)
3. Gelismis Ayarlar - (Geri Dizinlere Izin Verilmesi, Asp Upload Limitleri vb.) (inceledi 2227 times)
4. Windows Hosting Nedir? (inceledi 2208 times)

Aramaya Geri Dön

Sayfa Yukarı