Arama

 

Buradan Bilgi Bankası sitemizi arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Belirli bir makaleyi bulmak için KB makale numarası biçimini kullanın(ex. KB-1)

Makale numarası: Makale numarası: kb-45
Q. Telnet Servisinin Kapatilmasi

A. Telnet Servisinin Kapat?lmas? SSH g?n?m?zde kullan?lan yaygin ?ifrelenmi? konsol y?netimi arayuzu protokol?d?r. SSH kullan?lan sunucuda telnet'? ?al??t?rmak gereksiz yere bir servisi hayatta tutmaya gerek yok sunucunuza SSH ?zerinden root olarak eri?im yap?n?z nano /etc/xinetd.d/telnet yazarak telnet konfigurasyon dosyas?na ula??yoruz ve a?a??daki kodlar? # Converted by inetdconvert service telnet { socket_type = stream protocol = tcp wait = no user = root server = in.telnetd disable = no } disable yazan yerin yan?nda no yaz?yor onu yes olarak de?i?tirin. yeni g?r?n?m? ?u ?ekilde olucakt?r # Converted by inetdconvert service telnet { socket_type = stream protocol = tcp wait = no user = root server = in.telnetd disable = yes } daha sonra xinetd ye restart at?yoruz art?k telnet servisi kapat?lm?? durumdad?r.
Bu sayfa görüntülendi 2540 Zamanlar

Bu kategorideki diğer sorular Bu kategorideki diğer sorular
1. APF Firewall kurulumu tam ayarlari ile birlikte (inceledi 6929 times)
2. Linux Sikistirma A?ma Komutlari tar , rar , gz vs .. (inceledi 6248 times)
3. WHM Hesap restore Problemi ??z?m? - Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql user with the name xxx already exists.) (inceledi 6218 times)
4. Sunucuya ioncube kurulumu (inceledi 5995 times)
5. Plesk Sunucunun SMTP Portunu degistirme (inceledi 5983 times)
6. DirectAdmin Roundcube Kurulumu (inceledi 5924 times)
7. TCP Portlari ve Kullanim Alanlari (inceledi 4115 times)
8. Direct Admin 'den Webmail y?nlendirme (inceledi 3767 times)
9. Plesk Linux 587 Port Aktivasyonu Nasil yapilir. (inceledi 3493 times)
10. Kasperksy ve Microsoft Windows Update Sorunu , ??z?m? (inceledi 3152 times)

Aramaya Geri Dön

Sayfa Yukarı