Arama

 

Buradan Bilgi Bankası sitemizi arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Belirli bir makaleyi bulmak için KB makale numarası biçimini kullanın(ex. KB-1)

Makale numarası: Makale numarası: kb-44
Q. Linux Sunucu CGI Perl Engelleme

A. Merhaba ; son zamanlarda cgi-telnet scriptleri ile sunuculara s?zmaya ?al??an ve ln ile hedef sitelerin i?eri?ine m?dahale eden mudavimlerle dolu . bu konuda a?a??daki i?lemleri uygulayarak kal?c? ??z?m olu?turabilirsiniz. Sunucunuzda Cpanel Kurulu ise cgi-telnet.pl ve benzer perl dosyalar?n? ?nlemek i?in a?a??daki ad?mlar? ssh?dan uygulamal?y?z..: nano /etc/httpd/conf/httpd.conf komutu ile apache konfigurasyon dosyas?na eri?im sa?layarak akabinde a?a??daki sat?r? bulun ( kismi olarak bulunabilir addhandler diye aratabilirsiniz ) AddHandler cgi-script .cgi .pl .plx .ppl .perl daha sonra bu komutun ba??na bir sharp i?areti ekleyerek etkisiz hale getiriniz. ?rn : # AddHandler cgi-script .cgi .pl .plx .ppl .perl Daha sonra Perl K?t?phanesine eri?imi engellemek i?in chmod 710 /usr/bin/perl komutunu ssh ?zerinde ?al??t?r?n?z . en son olarak apache 'y? restart ediyoruz. /etc/init.d/httpd restart Ayn? i?lemi Plesk i?in a?a??daki komutlar ile ger?ekle?tirebilirsiniz Kod: chmod 700 /usr/bin/perl /etc/init.d/httpd restart yada service apache restart art?k Cgi-Telnet eri?imi kapanm??t?r.
Bu sayfa görüntülendi 2968 Zamanlar

Bu kategorideki diğer sorular Bu kategorideki diğer sorular
1. APF Firewall kurulumu tam ayarlari ile birlikte (inceledi 6929 times)
2. Linux Sikistirma A?ma Komutlari tar , rar , gz vs .. (inceledi 6248 times)
3. WHM Hesap restore Problemi ??z?m? - Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql user with the name xxx already exists.) (inceledi 6218 times)
4. Sunucuya ioncube kurulumu (inceledi 5995 times)
5. Plesk Sunucunun SMTP Portunu degistirme (inceledi 5984 times)
6. DirectAdmin Roundcube Kurulumu (inceledi 5924 times)
7. TCP Portlari ve Kullanim Alanlari (inceledi 4115 times)
8. Direct Admin 'den Webmail y?nlendirme (inceledi 3767 times)
9. Plesk Linux 587 Port Aktivasyonu Nasil yapilir. (inceledi 3494 times)
10. Kasperksy ve Microsoft Windows Update Sorunu , ??z?m? (inceledi 3152 times)

Aramaya Geri Dön

Sayfa Yukarı