Arama

 

Buradan Bilgi Bankası sitemizi arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Belirli bir makaleyi bulmak için KB makale numarası biçimini kullanın(ex. KB-1)

Makale numarası: Makale numarası: kb-42
Q. Cpanel Kalici Safe_mod d?zenleme - Apache 2.x

A. httpd.conf klas?r? i?erisinde ilgili kulan?c? bulunur . en alt sat?rda bulunan kodun ba??ndaki # kald?r?l?r . # Include "/usr/local/apache/conf/userdata/std/2/kullaniciadi/domainadi.com/*.conf" Include "/usr/local/apache/conf/userdata/std/2/kullaniciadi/domainadi.com/*.conf" bu hale geldikten sonra kaydedip c?k?l?r. daha sonra cd /usr/local/apache/conf/userdata/std/2/ ( Enter ) bu ekranda s?ras? ile ?u i?lemler yap?l?r. mkdir kullaniciadi ( buras? ?st sat?rdaki cpanel kullan?c? ad?d?r ) cd kullaniciadi enter ( kullan?c? ad?n?n oldu?u klas?re girilir ) mkdir domainadi.com enter ( domainin klas?r? olu?turulur ) cd domainadi.com enter ( domain.com klas?r?ne girilir ) nano safe.conf yaz?l?p enter'a bas?l?r. ( safe.conf dosyas? olu?turulur ) php_admin_flag safe_mode off ( bu sat?r yaz?l?r ve kaydedilir ) yaz?larak CTRL + X Sonra Y yaz?l?r ve enter yap?l?r kaydedilmi? olur. sonra service httpd restart yap?l?r i?lem bitmi? olur
Bu sayfa görüntülendi 2108 Zamanlar

Bu kategorideki diğer sorular Bu kategorideki diğer sorular
1. APF Firewall kurulumu tam ayarlari ile birlikte (inceledi 6929 times)
2. Linux Sikistirma A?ma Komutlari tar , rar , gz vs .. (inceledi 6248 times)
3. WHM Hesap restore Problemi ??z?m? - Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql user with the name xxx already exists.) (inceledi 6218 times)
4. Sunucuya ioncube kurulumu (inceledi 5995 times)
5. Plesk Sunucunun SMTP Portunu degistirme (inceledi 5983 times)
6. DirectAdmin Roundcube Kurulumu (inceledi 5924 times)
7. TCP Portlari ve Kullanim Alanlari (inceledi 4115 times)
8. Direct Admin 'den Webmail y?nlendirme (inceledi 3767 times)
9. Plesk Linux 587 Port Aktivasyonu Nasil yapilir. (inceledi 3493 times)
10. Kasperksy ve Microsoft Windows Update Sorunu , ??z?m? (inceledi 3152 times)

Aramaya Geri Dön

Sayfa Yukarı