Arama

 

Buradan Bilgi Bankası sitemizi arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Belirli bir makaleyi bulmak için KB makale numarası biçimini kullanın(ex. KB-1)

Makale numarası: Makale numarası: kb-40
Q. Sunucuya ioncube kurulumu

A. Gerekli Olanlar: - Sunucuya Root Eri?iminiz olmas? gerekmektedir ( SSH Ba?lant?s? ) - php.ini 'ye ve sunucuda /usr/local klas?r?ne yazma izniniz olmas? gerekmektedir. Ioncube Loader'? Download etmek i?in : 1. wget yada ftp yard?m? ile a?a??da sunucunuza uygun olan ioncube versiyonunu download ediniz http://www.ioncube.com/loader_download.php 2. S?k??t?r?lm?? dosyalar? a?al?m tar -zxvf ioncube_loaders_version.tar.gz 3. cd ioncube 4.Sistem Durumunu Anal?z edelim php -v PHP Version 5.2.0 php -i |grep php.ini // php.ini dosyas?n?n yolunu g?sterir php.ini file /usr/local/lib/php.ini ihtiya? duyaca??m?z php loader dosyas? ioncube_loader_lin_5.2.so 5. ioncube i?eri?ini sistem klas?r?ne ta??yal?m cd .. mv ioncube /usr/local 6. Y?kleme tamamland? . ?imdi php.ini dosyas?nda gerekli ayarlar? yapal?m pico /usr/local/lib/php.ini Zend extension tan?mlar?n?n bulundu?u sat?r? bulal?m ctrl + w: zend_extension Alt?nda yeni bir sat?r olu?turup a?a??daki komut c?mlesini yap??t?ral?m zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so 7. De?i?iklikleri kaydedelim ctrl + X / Y Enter 8. Apache'yi resetleyelim. /etc/init.d/httpd restart Art?k ioncube sunucunuzda y?klenmi? olacakt?r.
Bu sayfa görüntülendi 5995 Zamanlar

Bu kategorideki diğer sorular Bu kategorideki diğer sorular
1. APF Firewall kurulumu tam ayarlari ile birlikte (inceledi 6929 times)
2. Linux Sikistirma A?ma Komutlari tar , rar , gz vs .. (inceledi 6248 times)
3. WHM Hesap restore Problemi ??z?m? - Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql user with the name xxx already exists.) (inceledi 6218 times)
4. Plesk Sunucunun SMTP Portunu degistirme (inceledi 5983 times)
5. DirectAdmin Roundcube Kurulumu (inceledi 5924 times)
6. TCP Portlari ve Kullanim Alanlari (inceledi 4115 times)
7. Direct Admin 'den Webmail y?nlendirme (inceledi 3767 times)
8. Plesk Linux 587 Port Aktivasyonu Nasil yapilir. (inceledi 3493 times)
9. Kasperksy ve Microsoft Windows Update Sorunu , ??z?m? (inceledi 3152 times)
10. Linux Sunucu CGI Perl Engelleme (inceledi 2967 times)

Aramaya Geri Dön

Sayfa Yukarı