Arama

 

Buradan Bilgi Bankası sitemizi arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Belirli bir makaleyi bulmak için KB makale numarası biçimini kullanın(ex. KB-1)

Makale numarası: Makale numarası: kb-37
Q. Plesk Linux 587 Port Aktivasyonu Nasil yapilir.

A. T?rk Telekom?un spam?a kar?? ba?latt??? 25 smtp port yasaklama uygulamas? nedeniyle hosting sat??? yapan ?ah?s veya ki?ilerin sunucular?nda bir tak?m de?i?iklik yapmalar? gerekmektedir. A?a??daki komutlar? linux plesk panel kullananlar dahil t?m linux kullan?c?lar? uygulayabilirler. Sunucuya login olduktan sonra; root# cd /etc/xinetd.d/ root# nano /etc/services yazarak services k?sm?m?za nano editor?u sayesinde giri? yap?yoruz. A?a??da bulunan tcp ve udp sat?rlar?n? herhangi bir yere ekliyoruz. smtp_psa_new 587/tcp mail smtp_psa_new 587/udp mail daha sonra ctrl+x ve y tu?lar? ile kaydedip services k?sm?n?zdan ??k?yoruz. root# cp smtp_psa smtp_psa_submit komutu ile smtp_psa dosyam?z? kopyal?yoruz root# nano smtp_psa_submit ile yeni kopyalam?? oldu?umuz dosyam?za giri? yaparak ilk sat?rda bulunan smtp_psa sat?r?n? smtp_psa_new olarak de?i?tiriyoruz. ?rnek G?r?n?m: service smtp_psa_submit { socket_type = stream protocol = tcp wait = no disable = no user = root instances = UNLIMITED server = /var/qmail/bin/tcp-env server_args = /usr/sbin/rblsmtpd -rbl.spamcop.net /var/qmail/bin/relaylock /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/qmail/bin/smtp_auth /var/qmail/bin/true /var/qmail/bin/cmd5checkpw /var/qmail/bin/true } Yeniden nano editorumuzu yukar? yapt???m?z gibi kaydedip ??k?yoruz. son olarak, root# /etc/init.d/xinetd restart ( mail server? resetliyoruz ) komutu ile servisimizi yeniden ba?lat?yoruz ve i?lemimiz tamamd?r. root# netstat -anp | grep xinetd ( network'deki atkif portlar? bu ?ekilde g?r?nt?leyebiliriz komutu ile 587 portumuzun aktif olup olmad???n? local ortamda test edebiliriz. Test i?in telnet localhost 587 ( sunucu root konsolunda bunu deniyoruz ) Iy? ?al??malar dileriz.
Bu sayfa görüntülendi 3494 Zamanlar

Bu kategorideki diğer sorular Bu kategorideki diğer sorular
1. APF Firewall kurulumu tam ayarlari ile birlikte (inceledi 6929 times)
2. Linux Sikistirma A?ma Komutlari tar , rar , gz vs .. (inceledi 6248 times)
3. WHM Hesap restore Problemi ??z?m? - Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql user with the name xxx already exists.) (inceledi 6218 times)
4. Sunucuya ioncube kurulumu (inceledi 5995 times)
5. Plesk Sunucunun SMTP Portunu degistirme (inceledi 5984 times)
6. DirectAdmin Roundcube Kurulumu (inceledi 5924 times)
7. TCP Portlari ve Kullanim Alanlari (inceledi 4115 times)
8. Direct Admin 'den Webmail y?nlendirme (inceledi 3767 times)
9. Kasperksy ve Microsoft Windows Update Sorunu , ??z?m? (inceledi 3152 times)
10. Linux Sunucu CGI Perl Engelleme (inceledi 2967 times)

Aramaya Geri Dön

Sayfa Yukarı