Arama

 

Buradan Bilgi Bankası sitemizi arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Belirli bir makaleyi bulmak için KB makale numarası biçimini kullanın(ex. KB-1)

Makale numarası: Makale numarası: kb-36
Q. MySQL Sunucusu Root Sifre Belirleme -- Linux

A. MySQL Sunucusunun root ?ifresini s?f?rlamak i?in ?ncelikle sunucunun kurtarma modunda a??lmas? gerekmektedir. bu nedenle a?a??daki uygulama ile MySQL Root ?ifresini de?i?tirebilir , yada MySQL ?ifresini K?rabilirsiniz :) linux i?in - SSH ?zerinde i?lem -1 #service mysql stop #i?lem -2: mysqld --skip-grant-tables --user=root # SQL servisini yetkileri kontrol etmeksizin ?al??t?r?yoruz ( Root Kullan?c?s? ile ) #ctrl + shift + T ile yeni sekme ac onda da root olarak eri?im sa?lay?n?z mysql -u root # MySQL'e root ile eri?im sa?lad?k .. UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('yenisifre') WHERE User='root'; // Root kullan?c?s?n?a yenisifre sifresini verir #sonrada FLUSH PRIVILEGES; # Yetkileri g?ncelliyoruz exit yaz?p enter'a bas?yoruz service mysqld restart sql server'? yeniden ba?lat?yoruz. Yeni SQL root ?ifremiz : yenisifre olmu?tur.. iyi ?al??malar
Bu sayfa görüntülendi 2272 Zamanlar

Bu kategorideki diğer sorular Bu kategorideki diğer sorular
1. APF Firewall kurulumu tam ayarlari ile birlikte (inceledi 6929 times)
2. Linux Sikistirma A?ma Komutlari tar , rar , gz vs .. (inceledi 6248 times)
3. WHM Hesap restore Problemi ??z?m? - Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql user with the name xxx already exists.) (inceledi 6218 times)
4. Sunucuya ioncube kurulumu (inceledi 5994 times)
5. Plesk Sunucunun SMTP Portunu degistirme (inceledi 5983 times)
6. DirectAdmin Roundcube Kurulumu (inceledi 5924 times)
7. TCP Portlari ve Kullanim Alanlari (inceledi 4115 times)
8. Direct Admin 'den Webmail y?nlendirme (inceledi 3766 times)
9. Plesk Linux 587 Port Aktivasyonu Nasil yapilir. (inceledi 3493 times)
10. Kasperksy ve Microsoft Windows Update Sorunu , ??z?m? (inceledi 3151 times)

Aramaya Geri Dön

Sayfa Yukarı