Arama

 

Buradan Bilgi Bankası sitemizi arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Belirli bir makaleyi bulmak için KB makale numarası biçimini kullanın(ex. KB-1)

Makale numarası: Makale numarası: kb-33
Q. Kasperksy ve Microsoft Windows Update Sorunu , ??z?m?

A. Kaspersky ve Windows Update yapmak istedi?iniz halde windows update sitesine ula?am?yor yada kasperksy dns hatasi veriyor ise bu durumda ya?an?lan s?k?nt?. bilgisayar?n?za dns ayarlar?n? bozup bircok g?venlik firma dnslerini null olarak g?stererek bilgisayar?n?za yada sunucunuza destek alman?z? engelleyen bir virus'e sahipsiniz. Ancak bu konuda Kaspersky firmas? sorunun ??z?m? hakk?nda detayl? bir dok?man yay?nlam??. Belirtilen y?ntemi aynen uygulayarak sorunsuz ?ekilde kaspersy?nin tekrar sorunsuz ?al??mas?n? sa?layabilirsiniz. E?er siz de Kaspersky g?ncellemesinde sorun ya??yor ve dene?iniz y?ntemler ??z?m vermiyorsa biraz zahmetli olacak ama alttaki y?ntemleri uygulayarak sorunu a?abilirsiniz. 1) Sistem saatinizi ve tarihinizn do?ru oldu?undan emin olun. 2) G?ncelle?tirme sorunlar?n?z DNS Sunuculardanda kaynaklan?yor olabilir. L?tfen alternatif DNS Sunucular?n adreslerini kullanarak g?ncelle?tirme yapmay? deneyiniz. DNS adreslerinizi 195.175.39.39 , 195.175.39.40 ? yada alternatif olarak 4.2.2.1 ? 4.2.2.2 ?eklinde de?i?tirip g?ncelle?tirme i?lemini tekrar deneyiniz. ********** Yukar?daki i?lemleri yapt?ktan sonra da g?ncelleme konusunda sorununuz devam ediyorsa art?k biraz u?ra?man?z gereken bir yol sizi bekliyor ve muhtemelen g?ncellemeyi engelleyen bir vir?s sisteminize bula?m??t?r. Sorununuzu alttaki y?ntemleri birebir uygulayarak ??zebilirsiniz. ?U ADIMLARI ?ZLEY?N: Kaspersky?nin kendi Uninstal se?ene?i veya Program Ekle/Kald?r yoluyla kaspersky?i sisteminizden tamamen kald?ramazs?n?z. Alttaki linkten Kaspersky Kald?rma Arac??n? indirin ve ?al??t?r?n. http://www.17.com.tr/tools/kaspersky/kavremover9.zip (464 Kb) Kald?rma i?lemi tamamland?ktan sonra bilgisayar?n?z? yeniden ba?lat?p a?a??daki vir?s kald?rma ara?lar?n? indirip SIRASIYLA, tek tek dosyalar? ?al??t?rarak bilgisayar?n?zda ki zararl? dosyalar? temizleyiniz. Daha sonra kaspersky kurulumunu ger?ekle?tiriniz. 1. Kido Killer: http://www.17.com.tr/tools/Kidokiller.zip (152 Kb) 2. KLWK Trojan Remover: http://www.17.com.tr/tools/klwk.zip (167 Kb) 3. Avmo&Kavo Remove: http://www.17.com.tr/tools/amvoremover.rar (82 Kb) 4. DTRemover: http://www.17.com.tr/tools/dtremover.zip (55 Kb) 5. Combofix-Temizle: http://www.17.com.tr/tools/temizle.zip (2.89 MB) 6. Malwarebytes ? Anti Malware: http://www.17.com.tr/tools/malware_remove.zip (2.71 MB) 7. Autorun Remover: http://www.17.com.tr/tools/autorun_small.zip (5 Kb) Yukar?da i?lemleri yapt?ysan?z art?k Kaspersy?i tekrar kurarak sorunsuz ?ekilde g?ncellemelerden yararlanabilirsiniz.
Bu sayfa görüntülendi 3152 Zamanlar

Bu kategorideki diğer sorular Bu kategorideki diğer sorular
1. APF Firewall kurulumu tam ayarlari ile birlikte (inceledi 6929 times)
2. Linux Sikistirma A?ma Komutlari tar , rar , gz vs .. (inceledi 6248 times)
3. WHM Hesap restore Problemi ??z?m? - Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql user with the name xxx already exists.) (inceledi 6218 times)
4. Sunucuya ioncube kurulumu (inceledi 5994 times)
5. Plesk Sunucunun SMTP Portunu degistirme (inceledi 5983 times)
6. DirectAdmin Roundcube Kurulumu (inceledi 5924 times)
7. TCP Portlari ve Kullanim Alanlari (inceledi 4115 times)
8. Direct Admin 'den Webmail y?nlendirme (inceledi 3767 times)
9. Plesk Linux 587 Port Aktivasyonu Nasil yapilir. (inceledi 3493 times)
10. Linux Sunucu CGI Perl Engelleme (inceledi 2967 times)

Aramaya Geri Dön

Sayfa Yukarı