Arama

 

Buradan Bilgi Bankası sitemizi arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Belirli bir makaleyi bulmak için KB makale numarası biçimini kullanın(ex. KB-1)

Makale numarası: Makale numarası: kb-30
Q. Mysql Dump ile sunucu mysql yedeklerini alma

A. Veri taban? indirme Kod: cd /var/lib/mysql alt?na girip Kod: mysqldump --opt -Q -u dbkullan?c?adi -p dbadi > netlojik.sql komutu yazars?n?z sizden veri taban? ?ifresi ister yani veri taban?n?n?z?n ?ifresini yazar okeylersiniz. veri taban?n?z? /var/lib/mysql alt?na indirir mysql dizinindeki veri taban?n?z? her hangi bir kullan?c?n?n hesab?na at?p browserden ?a??rarak indirebilirsiniz Kod: cp netlojik.sql /home/netlojik/public_html bu komutlada veri taban?n?z? kullan?c?n?n ftp sine yollad?n?z. ?imdi browserden ?a??r?p indirebilirsiniz. veya direk veri taban?m?z? kullan?c?n?n ftp sine yollayal?m Kod: mysqldump --opt -Q -u dbkullan?c?adi -p dbadi > /home/netlojik/public_html/netlojik.sql Veri taban? y?kleme Kod: cd /var/lib/mysql diyip mysql dizinine giri? yap?yoruz Kod: mysql -u dbkullan?c?adi -p dbadi < netlojik.sql komutu ile veri taban?m?z? y?kl?yoruz. ?ifre isteyecek istedi?i ?ifre veri taban?n?z?n ?ifresidir. ?ifreyi do?ru girdi?iniz taktirde veri taban?n?z? y?kleyecektir veya veri adam?n m??terinin ftp sinde ise Kod: mysql -u dbkullan?ciadi -p dbadi < /home/netlojik/public_html/netlojik.sql direk komutu yaz?p veri taban?n? y?kl?yoruz
Bu sayfa görüntülendi 2198 Zamanlar

Bu kategorideki diğer sorular Bu kategorideki diğer sorular
1. APF Firewall kurulumu tam ayarlari ile birlikte (inceledi 6929 times)
2. Linux Sikistirma A?ma Komutlari tar , rar , gz vs .. (inceledi 6248 times)
3. WHM Hesap restore Problemi ??z?m? - Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql user with the name xxx already exists.) (inceledi 6218 times)
4. Sunucuya ioncube kurulumu (inceledi 5995 times)
5. Plesk Sunucunun SMTP Portunu degistirme (inceledi 5983 times)
6. DirectAdmin Roundcube Kurulumu (inceledi 5924 times)
7. TCP Portlari ve Kullanim Alanlari (inceledi 4115 times)
8. Direct Admin 'den Webmail y?nlendirme (inceledi 3767 times)
9. Plesk Linux 587 Port Aktivasyonu Nasil yapilir. (inceledi 3493 times)
10. Kasperksy ve Microsoft Windows Update Sorunu , ??z?m? (inceledi 3152 times)

Aramaya Geri Dön

Sayfa Yukarı