Arama

 

Buradan Bilgi Bankas覺 sitemizi arayabilir ve g繹r羹nt羹leyebilirsiniz.
Belirli bir makaleyi bulmak i癟in KB makale numaras覺 bi癟imini kullan覺n(ex. KB-1)

Makale numaras覺: Makale numaras覺: kb-40
Q. Sunucuya ioncube kurulumu

A. Gerekli Olanlar: - Sunucuya Root Eri?iminiz olmas? gerekmektedir ( SSH Ba?lant?s? ) - php.ini 'ye ve sunucuda /usr/local klas?r?ne yazma izniniz olmas? gerekmektedir. Ioncube Loader'? Download etmek i?in : 1. wget yada ftp yard?m? ile a?a??da sunucunuza uygun olan ioncube versiyonunu download ediniz http://www.ioncube.com/loader_download.php 2. S?k??t?r?lm?? dosyalar? a?al?m tar -zxvf ioncube_loaders_version.tar.gz 3. cd ioncube 4.Sistem Durumunu Anal?z edelim php -v PHP Version 5.2.0 php -i |grep php.ini // php.ini dosyas?n?n yolunu g?sterir php.ini file /usr/local/lib/php.ini ihtiya? duyaca??m?z php loader dosyas? ioncube_loader_lin_5.2.so 5. ioncube i?eri?ini sistem klas?r?ne ta??yal?m cd .. mv ioncube /usr/local 6. Y?kleme tamamland? . ?imdi php.ini dosyas?nda gerekli ayarlar? yapal?m pico /usr/local/lib/php.ini Zend extension tan?mlar?n?n bulundu?u sat?r? bulal?m ctrl + w: zend_extension Alt?nda yeni bir sat?r olu?turup a?a??daki komut c?mlesini yap??t?ral?m zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so 7. De?i?iklikleri kaydedelim ctrl + X / Y Enter 8. Apache'yi resetleyelim. /etc/init.d/httpd restart Art?k ioncube sunucunuzda y?klenmi? olacakt?r.
Bu sayfa g繹r羹nt羹lendi 6172 Zamanlar

Aramaya Geri D繹n

Sayfa Yukar覺