Arama

 

Buradan Bilgi Bankası sitemizi arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Belirli bir makaleyi bulmak için KB makale numarası biçimini kullanın(ex. KB-1)

Makale numarası: Makale numarası: kb-31
Q. Linux Sikistirma A?ma Komutlari tar , rar , gz vs ..

A. Dosya S?k??t?rma Y?ntemleri ZIP ile s?k??t?rma $ zip -r deneme.zip dosya_veya_dizin TAR ile gz olarak s?k??t?rma $ tar cvzf deneme.tar.gz dosya_veya_dizin TAR ile bz2 olarak s?k??t?rma $ tar cvjf deneme.tar.bz2 dosya_veya_dizin TAR.Z ile s?k??t?rmak $ tar -cZvf deneme.tar.Z dizin_veya_dosya GZIP ile s?k??t?rmak $ gzip -9 dosya_veya_dizin Not:i?lem bittikten sonra sonu dosya_veya_dizin.gz ad?nda bir dosya olu?acakt?r. RAR ile s?k??t?rma $ rar a -ap deneme.rar dosya_veya_dizin RAR ile ?ifreleyerek s?k??t?rma $ rar a -ap -p deneme.rar dosya_veya_dizin NOT: Size 2 defa ?ifreyi sorar. Dosya A?ma Y?ntemleri zip dosyas?n? a?mak $ unzip deneme.zip ?ifreli zip dosyas?n? a?mak $ unzip -P SIFRE deneme.zip tar.gz dosyas?n? a?mak $ tar xvzf deneme.tar.gz NOT Ba?ka bir dizine a?mak i?in "-C" parametresi kullan?labilir: $ tar xvzf deneme.tar.gz -C /A?mak/istedi?iniz/dizin/ tar.bz2 dosyas?n? a?mak $ tar xvjf deneme.tar.bz2 tar.Z dosyas?n? a?mak $ tar xvZf deneme.tar.Z gz dosyas?n? a?mak $ gunzip deneme.gz rar dosyas?n? a?mak $ unrar e deneme.rar rar ?ifreli bir dosyay? a?mak $ unrar e -pPAROLAM deneme.rar daa uzant?l? dosyalar? a?mak $ poweriso extract /home/kullan?ci/dizin/dosya.daa / -od /home/kullan?ci/dizin/ Not: program? y?klemek i?in: http://poweriso.com/download.htm Kar???k Birden fazla ZIP dosyas?n? a?mak $ for i in *.zip; do unzip $i; done e?er zip uzant?l? dosyalar?n isminde bo?luk karakteri varsa: $ for i in *.zip; do unzip "$i"; done Birden fazla ?ifreli RAR dosyay? a?mak $ for i in *.rar; do rar e -pPAROLAM $i; done Par?alara b?l?nm?? ?ifreli RAR dosyas? a?mak $ unrar e -pPAROLAM dosya_ismi.r00 rar ile dosyayi par?alara b?lme $ rar a -v15000k YENI_olusan_parcalar.rar girdidosyasi (-v15000k ile 15 mb lik parcalara b?l?n?yor)
Bu sayfa görüntülendi 6609 Zamanlar

Aramaya Geri Dön

Sayfa Yukarı